Dataskyddsdeklaration

Allmän information och obligatorisk information

Utnämning av det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Patchfabriken, ägare: Andree Koriath, Holmfors, 14, 914 94 Nyåker, Sverige

Det ansvariga organet ensam eller tillsammans med andra beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter (t.ex. namn, kontaktinformation etc.).

Återkallelse av ditt samtycke till databehandling

Vissa databehandlingsoperationer är bara möjliga med ditt uttryckliga medgivande. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. En informell meddelande via e-post räcker för återkallelsen. Lagligheten hos databehandlingen som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Som den berörda personen har du rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga tillsynsmyndigheten i händelse av brott mot uppgiftsskydd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är den statliga dataskyddsombudet i den delstat där vårt företag är baserat. Följande länk innehåller en lista över dataskyddsansvariga och deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att ha data som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal som överlämnats till dig eller till tredje part. Det finns i ett maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig person sker detta endast om det är tekniskt genomförbart.

Rätt till information, korrigering, blockering, radering

Du har rätt att frigöra information om dina lagrade personuppgifter, informationens ursprung, dess mottagare och syftet med databehandlingen och, vid behov, rätten att korrigera, blockera eller radera dessa uppgifter när som helst inom ramen för tillämpliga lagbestämmelser. Du kan när som helst kontakta oss med hjälp av de kontaktalternativ som anges i det juridiska meddelandet i detta avseende och för ytterligare frågor om personuppgifter.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Detta innebär att data som du skickar via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning med adressraden "https: //" i din webbläsare och med låssymbolen i webbläsarraden.

Serverloggfiler

Leverantören av webbplatsen samlar in och lagrar automatiskt information i serverloggfiler som din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

                    Besökt sida på vår domän

                    Datum och tid för serverförfrågan

                    Webbläsartyp och version

                    Operativsystem används

                    Refererande URL

                    Värdnamnet på den åtkomstdatoren

                    IP-adress

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR, som gör det möjligt att bearbeta data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

Dataöverföring när kontraktet ingås för köp och sändning av varor

Personuppgifter överförs endast till tredje part om det finns ett behov av utförandet av kontraktet. Tredje parter kan till exempel vara leverantörer av betalningstjänster eller logistikföretag. En ytterligare överföring av uppgifterna sker inte eller bara om du uttryckligen har gått med på detta.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR, som gör det möjligt att bearbeta data för att uppfylla ett kontrakt eller förkontraktsmässiga åtgärder.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på vår webbplats för att använda vissa funktioner. De överförda uppgifterna tjänar uteslutande i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst. Obligatorisk information som begärs under registreringen måste lämnas i sin helhet. Annars avvisar vi registreringen.

Vid viktiga förändringar, till exempel av tekniska skäl, kommer vi att informera dig via e-post. E-postmeddelandet skickas till den adress du angav när du registrerade dig.

Uppgifterna som anges under registreringen behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. En informell meddelande via e-post räcker för återkallelsen. Lagligheten hos databehandlingen som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

Vi lagrar de uppgifter som samlats in under registreringen under den period som du är registrerad på vår webbplats. Dina data kommer att raderas om du avbryter din registrering. Lagstadgade lagringsperioder påverkas inte.

Kontaktformulär

Uppgifter som skickas via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, kommer att lagras för att behandla din begäran eller vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Denna information kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Uppgifterna som anges i kontaktformuläret kommer endast att behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. En informell meddelande via e-post räcker för återkallelsen. Lagligheten av databehandlingsoperationer som utförts innan återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Data som skickas via kontaktformuläret kommer att förbli hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller det inte längre finns något behov av datalagring. Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt kvarhållningsperioder - påverkas inte.

Nyhetsbrevdata

För att skicka vårt nyhetsbrev behöver vi en e-postadress från dig. Verifiering av den angivna e-postadressen är nödvändig och mottagandet av nyhetsbrevet måste godkännas till. Ytterligare uppgifter samlas inte in eller är frivilliga. Uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

Uppgifterna som lämnas vid registrering av nyhetsbrevet kommer endast att behandlas på grundval av ditt samtycke (artikel 6, punkt 1, lit. a GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. En informell meddelanden via e-post räcker för återkallelsen eller om du säger upp prenumerationen via länken "Avsluta prenumerationen" i nyhetsbrevet. Lagligheten hos databehandlingen som redan har ägt rum påverkas inte av återkallelsen.

Uppgifter som anges för att ställa in prenumerationen kommer att raderas om du säger upp prenumerationen. Om denna information har överförts till oss för andra ändamål och på annat håll kommer den att vara kvar hos oss.

småkakor

Vår webbplats använder cookies. Det här är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Cookies hjälper oss att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker.

Vissa cookies är "session cookies." Sådana cookies raderas automatiskt efter slutet av din webbläsarsession. Å andra sidan kvarstår andra cookies på din enhet tills du tar bort dem själv. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Många webbläsare kan konfigureras så att cookies tas bort automatiskt när programmet stängs. Avaktivering av cookies kan resultera i begränsad funktionalitet på vår webbplats.

Inställningen av cookies, som är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsprocesser eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du önskar (t.ex. kundvagn), är baserad på artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR. Som operatör av denna webbplats har vi ett legitimt intresse av att lagra kakor för tekniskt felfri och smidig tillhandahållande av våra tjänster. Om andra cookies ställs in (t.ex. för analysfunktioner), behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Google Analytics

Vår webbplats använder funktioner för webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av webbanalystjänsten är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder "cookies". Det här är små textfiler som din webbläsare sparar på din enhet och möjliggör en analys av webbplatsens användning. Information som genereras av cookies om din användning av vår webbplats överförs till en Google-server och lagras där. Servern är vanligtvis USA.

Google Analytics-cookies ställs in på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR. Som operatör för denna webbplats har vi det   ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera vår webbplats och eventuellt också reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics i samband med IP-anonymiseringsfunktionen. Det säkerställer att Google förkortar din IP-adress i EU: s medlemsländer eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Det kan förekomma exceptionella fall där Google överför hela IP-adressen till en server i USA och förkortar den där. På vår vägnar kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att skapa rapporter om webbplatsens aktivitet och för att ge oss andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som skickas av Google Analytics slås inte samman med andra Google-data.

Browser plugin

Inställningen av cookies från din webbläsare kan förhindras. Vissa funktioner på vår webbplats kan dock begränsas. Du kan också förhindra insamling av uppgifter om din webbplatsanvändning inklusive din IP-adress och efterföljande behandling av Google. Detta är möjligt genom att ladda ner och installera webbläsarens plug-in som kan nås via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina data genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie är inställd som förhindrar insamling av dina data vid framtida besök på vår webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Du kan hitta information om hantering av användardata på Google Analytics i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderbehandling

För att fullständigt uppfylla de lagliga kraven på dataskydd har vi tecknat ett avtal med Google för behandling av order.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Vår webbplats använder funktionen "demografiska funktioner" i Google Analytics. Det kan användas för att skapa rapporter som innehåller information om ålder, kön och intressen för webbplatsbesökarna. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besökardata från tredjepartsleverantörer. Det är inte möjligt att tilldela informationen till en viss person. Du kan stänga av den här funktionen när som helst. Detta är möjligt via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller genom att generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics, vilket förklaras i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

PayPal

Vår webbplats möjliggör betalning via PayPal. Betalningstjänsten tillhandahålls av PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Om du betalar med PayPal överförs betalningsinformationen du har angett till PayPal.

Dina data kommer att överföras till PayPal på grundval av artikel 6, punkt 1 lit. en GDPR (samtycke) och artikel 6 punkt 1 lit. b GDPR (bearbetning för att uppfylla ett kontrakt). Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Databehandlingsoperationer förblir effektiva om du drar tillbaka ditt samtycke.

Google AdWords och Google Conversion Tracking

Vår webbplats använder Google AdWords. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

AdWords är ett online-annonseringsprogram. Som en del av onlineannonsprogrammet arbetar vi med konverteringsspårning. Efter att ha klickat på en annons som Google har placerat, ställs en cookie in för konverteringsspårning. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din enhet. Google AdWords-cookies tappar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera användare personligen. Google och vi kan se från cookien att du har klickat på en annons och har vidarebefordrats till vår webbplats.

Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Kakorna kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Konverteringscookies används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som använder konverteringsspårning. Adwords-kunder tar reda på hur många användare som klickade på sin annons och omdirigerades till sidor med en konverteringsspårningstagg. AdWords-kunder får emellertid inte information som möjliggör personlig identifiering av användarna. Om du inte vill delta i spårningen kan du göra invändningar mot dess användning. Här måste konverteringskakan inaktiveras i användarinställningarna i webbläsaren. Så det finns ingen inkludering i statistiken för konverteringsspårning.

”Omvandlingskakor” sparas på grundval av artikel 6, punkt 1, lit. f GDPR. Som webbplatsoperatör har vi ett legitimt intresse av att analysera användarens beteende för att optimera vår webbplats och reklam.

Detaljer om Google AdWords och Google Conversion Tracking finns i Googles dataskyddsbestämmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra inställningen av cookies. Avaktivering av cookies kan resultera i begränsad funktionalitet på vår webbplats.